התיקים שאהבנו לפני שנה בקניינות אישית, הגיעו לחנות! יש פה מי שחורשת עליהם כבר שנה שלמה ועכשיו יש לכולן! 

מחיר ההשקה ירוץ במשך 72 שעות! תתחדשו!