• דוטי חומה XL
 • מורל L – חום
 • מורל S – חום
 • מורל L – חיטה
 • מורל S – חיטה
 • מורל L – סנד
 • מורל S – סנד