מכירת סמפלים! התחלנו!
מי שתספיק ראשונה – הרוויחה.
שמרו על רוח ספורטיבית ונעשה שוב כשנוכל 💖